JDnet nyt

Indbydelse til Generalforsamling

Tid: søndag d. 25. februar 2018 kl. 13:30
13:30-15:00 generalforsamling
15:00-16:00 social sammenkomst

StedKulturhuset Islands Brygge
Islands Brygge 18, 2300 København S

Læs mere om det her.

 

Information fra bestyrelsen

Foreningsbladet
I kan se de tidligere udgaver ved at logge ind på medlemssiden på vores hjemmeside. Det kræves at I først skal registreres som bruger af siden. Ønsker I at blive registreret, send venligst en anmodning til nihonjinkai@hotmail.com
Frivillige
Vi har brug for frivillige til at hjælpe os til forskellige aktiviteter. Vi håber at mange vil melde sig, når vi sender besked ud om dette.

Den Japanske Forening i Danmark

 

Den Japanske Forening i Danmark
Et tidssvarende netværk på tværs af forskelle 
for dem som holder af både Danmark og Japan

Den Japanske Forening i Danmark blev med støtte fra Den Japanske Ambassade etableret i 1991 med 150 medlemshusstande og 15 herværende repræsentationer af japanske virksomheder. I dag er medlemstallet steget til ca. 280 husstande og 10 firmamedlemmer.
Kernen af medlemmerne er japanere, som bor i Danmark. Imidlertid er foreningen også for Japan-interesserede personer af ikke japansk nationalitet, netop for at opfylde foreningens formål: gensidig forståelse, udveksling og netværksetablering.

Aktiviteterne forestås af frivillige medlemmer.

Medlemsbladet JDnet, som udkommer to gange årligt, samt hjemmesiden www.jdnet.dk udgør basis for netværksetablering, og er med til at udbrede nyttige oplysninger og udveksle erfaringer. Medlemmerne mødes også ved forskellige arrangementer og festligheder.

Vi har blandt andet traditionelle japanske arrangementer , Nytårs Mochitsuki-kai , Jule- komsammen, svampejagt m.m Vores Senior Klub og Jylland-Fyn Gruppe har deres egne arrangementer flere gange om året.


Nihonjinkai (Den Japanske Forening i Danmark)
– Indmeldingsblanket og vejledning                                                 

                                                                                                                                   Flag Japan
Om Denmark Nihonjinkai / Den Japanske Forening i Danmark

Den Japanske Forening i Danmark blev etableret i 1991 med det formål at bidrage til at skabe netværk med forskellige formål såsom samvær, udveksling af informationer og kulturel viden for japanere, deres familier og for personer, der er interesseret i Japan og japansk kultur.

Personer af ikke-japansk nationalitet, der ønsker at blive medlem, skal være opmærksomme på at arrangementer og løbende kommunikation hovedsageligt er på japansk. Det er absolut en fordel at kunne læse og tale japansk, men det er muligt at blive medlem, hvis man kan få hjælp af familie eller venner til at forstå hvad der foregår.

Kontingent / år (d.1.januar - d.31.december)

Almindelige medlemmer

200kr. enkeltpersoner / familie
100kr. studerende og personer, der opholder sig i Danmark med Working Holiday Visa
Studerende bedes fremsende en kopi af studiekort.

Erhverv/Skoler, organisationer

2000kr. for medlemskab (Der kan registreres 5 medarbejdere og deres familier).

Indmeldelse

Venligst udfyld indmeldelsesblanket og send den til os via post eller e-mail.

Indmeldelsesblanket

** skal udfyldes. Vælg den mulighed, der passer, og slet resten.

       Navn / Hovedmedlemmets navn **:

       Alder:
       Medlemstype **: □Almen   □Studerende  □Erhverv/Skoler
       Adresse **:

       E-mail **:
       Tlf. (mobil tlf.)**:           
       Stilling:
       Har du mulighed for at give en hånd til vores arrangementer? : 
         □ Ja  □ Nej
      
       Er du interesseret i adgang til vor medlemsside på www.jdnet.dk
          Ønsket brugernavn:                                ønsket adgangskode:


       Er du interesseret i at modtage vores medlemsblad JDnet 2 gange om året med posten?
         □ Ja
  □ Nej
       Hvis du svarer nej, kan du læse den digitale udgave af JDnet på vores medlemsside på hjemmesiden.

        Venligst læs vedtægterne for foreningen Denmark Nihonjinkai. Accepterer du foreningens
        formål og det fastsatte kontingents størrelse?          □ Ja
  □ Nej


        Du er velkommen til at komme med ønsker og tanker i forbindelse med indmeldelsen


         _______________________________________________________

* Du bedes betale kontingent samtidig med tilmelding, da medlemskab først bliver oprettet efter betalingen.
Årskontingent skal indbetales, kort efter den årlig generalforsamling.
* Ændring af navn, adresse, tlf. og e-mail samt udmeldelse skal meddeles via post eller e-mail. Hvis du undlader at gøre dette kan det medføre at du ikke modtager medlemsbladet.

Denmark Nihonjinkai består af 100 % frivilligt arbejde.


Denmark Nihonjinkai / Den Japanske Forening i Danmark
c/o Rie Tsuchiya
Amerika Plads 32B, 5.1, 2100 København Ø
E-mail: nihonjinkai@hotmail.com